Легална корупција

Верица Хаџи Василева-Марковска, партнер, ААГ

Една од темите за кои се разговараше во Порторож оваа година, на годишната деловна конференција беше темата на легална корупција, корпоратизам и клиентелизам, а во тој контекст се разви дискусија и за феноменот на тајкуните. Прашањата што се поставуваат се: Што всушност значат овие поими? Дали се тоа добри или лоши појави? Ако се лоши каква треба да биде борбата против нив? Дали постои општество без тајкуни? Какво треба да биде институционалното справување со нив?…

Повеќе