Извозот, увозот и конкурентноста на македонската економија

Верица Хаџи Василева-Марковска – ААГ
Ванчо Узунов - ААГ

Темата за извозот и увозот во Македонија, особено кога таа ќе се поврзе и со темата за конкурентноста на македонската економија, остануваат секогаш актуелни и интересни за анализирање. Уште повеќе, тие не само што се интересни како теми туку, секој искрен и современ економист ќе се согласи, дека истите се и пресудно значајни за развојот на Македонија. Да, особено бидејќи станува збор за мала економија, тука речиси и да нема друг лост кој може да го повлече и да го стави на трајно одржливи основи економскиот прогрес. Од друга страна, пак, некои податоци покажуваат дека нешто, навидум битно и квалитетно, се случува кај извозот и увозот во Македонија. Имено, во последните неколку, а особено во последните 5-6 години, се следи една тенденција на релативно брз пораст на македонскиот извоз и увоз. Искрено, ама и без преголема аналитика – тоа звучи добро и охрабрувачки! Конечно сме успеале?!…

Повеќе