Како да се плови по немирно море?

Се употребија сите алатки на семантиката за да се опише извонредната состојба во којашто се најде светската економија. По многу се разликува од сличните состојби во историјата, а веројатно најмногу по длабочината и комплексноста. За Македонија ова ќе биде прва посериозна рецесија со која таа се соочува во пост-социјалистичкиот период.

Повеќе

Leave a Reply