Челикот и металите ја повлекоа економијата напред

Верица Хаџи Василева Марковска и Ванчо Узунов, партнери, ААГ

Дискусиите околу порастот на бруто општествениот производ (БДП) и колку е тој одржлив на подолг период, е тема која ја предизвикува љубопитноста и нагонот за анализа. Да тргнеме од почеток. Што говорат цифрите и тенденциите јавно изнесени пред некое време?…

Повеќе

Leave a Reply