Личноста и финансиското управување

Др. Роберт Хоган е автор на овој текст и основач на Хоган Асесмент Системс за чии производи на проценка на личност ААГ Комуникации е овластен дистрибутер за Македонија

Луѓето во светот на финансиите тежнеат да не обрнуваат премногу внимание на на личноста. Постојат бројни податоци кои го поддржуваат овој генерализиран став. Но, од личноста зависат одлуките кои ги носат финансиските менаџери. Успехот или неуспехот на секоја организација е всушност сума на одлуки кои лидерите ги прават на дневна основа. Несомнено е дека успехот на организацијата во многу зависи од личноста на лидерите. Земето го примерот на Lehman Brothers, 150 години стара инвестициска банка на Wall Street со 25,000 вработени ширум светот. Таа беше четврта најголема банка во светот и објави банкротство на 15 септември, 2008…

Повеќе

Leave a Reply