Alternative content

Banner

AAG Комуникации

Лидерите во бизнисот знаат дека луѓето се нивната најголема вредност

ААГ Комуникации ААГ Комуникации е формирана во декември 2006 како партнерска компанија на ААГ - Analysis and Advisory Group, со цел да обезбеди ефективни советодавни решенија низ кои нашите клиенти ќе стекнат конкурентна предност преку своите вработени.

Мисија: помош на нашите клиенти организации во ефективно управување и реализирање на потенцијалот на човечки ресурси

Визија: развој на човечки капитал кој со заложба и доверба ќе работи на остварување на деловната стратегија на организациите клиенти

Суштински вредности: одличност, иновативност, етичност
Со цел за одржлив развој на нашите клиенти ААГ Комуникации нуди советодавни услуги во областa на:

ААГ Комуникации, дистрибутер на Hogan Assessment System’s ви ги претставува своите услуги и активности преку Hogan електронскиот билтен.

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива