Alternative content

Banner

Ефективно управување со човечките ресурси

Унапредување на ефективноста на компаниите
ААГ Комуникации развива иновативен и научен пристап за проценка и унапредување на ефективноста на организациите и поединците. Нудиме најсовремени решенија за максимизирање на потенцијалот кај вработените на нашите клиенти. ААГ Комуникации нуди консултантски услуги во следните области:
 

  • Проценка и воспоставување на системи за управување со човечките ресурси
  • Систем за мерење и оценување на учинокот / Проценка, ажурирање, дизајнирање и воведување
  • Регрутација и селекција
  • Ретенција на вработени
  • Управување со таленти, советување во кариерата
  • Јакнење на корпоративната култура и комуникација
  • Управување со промени
  • Развој и обуки на вработените

 
Нашето искуство во деловно управување, менторство, развој во кариерата, обуки и селекција на вработените ги следи современите трендови на управување со човечките ресурси. Така, нудиме ефективни глобални решенија адаптирани на локалните услови на работење.
Работиме заедно со своите клиенти со цел да обезбедиме најефективни решенија за управување на човечките ресурси дизајнирани така да обезбедат повраток на инвестициите во човечкиот капитал.
Покрај консултантството нудиме можност за преземање на улогата на Оддел за човечки ресурси. Протоа им овозможуваме на нашите клиенти да се посветат на суштинската дејност со предавање на нивната одговорност за управување со човечките ресурси.
 
контактирајте не' на aag@aag.com.mk

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива