Alternative content

Banner

23.09.2008

ААГ Комуникации e авторизиран дистрибутер на Hogan Assessment System's за Македонија

Од неодамна ААГ Комуникации доби статус на авторизиран дистрибутер на услугите на амерканската компанија Hogan Assessment System's за Македонија (www.hoganassessement.com).
Институтот  Hogan Assessment Systems, Inc. е светски лидер за деловна проценка на личности. Инструментите на Hogan Assessment Systems претставуваат детален комплет за оценка на личните карактеристики, како помош на компаниите при селекција на вработени, развој на лидери и тимови и идентификување таленти. Со помош на овие инструменти им се помага на организациите да го максимизираат нивниот човечки потенцијал преку користење на прогностичката моќ на богато научно и истражувачко искуство.
Лидерите во бизнисот знаат дека луѓето се најбитната вредност во нивната организација. Креирањето на конкурентската вредност започнува со проценката на кандидатите, а потоа врз основа на наодот следи нивниот развој до најдобри лидери на сите нивоа во организацијата.

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива