Alternative content

Banner

17.02.2012

Од новата Хоган маркетинг кампања

Hogan Development Survey претставува извонредна алатка која низ 11 скали за проценка помага при креирање стратегиска само-свест, односно максимизирање на силните страни на личноста, увид во слабостите и е основа за креирање снажни тимови.
погледнете повеќе на следниот линк www.howdoyouderail.com

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива