Alternative content

Banner

20.12.2016

Се бара Соработник за финансиска оператива

Се гледате себе си во одделението за финансии и сметководство во:

  • компанија со 25 години традиција на македонскиот пазар и на
  • листата 100 најголеми компании во Македонија;
  • високо динамичен и агилен тим;
  • работна средина која мотивира;

и работа на:

  • евиденција на влезни и излезни фактури;
  • следење на побарувањата и нивна наплата;
  • следење на обврските и нивна ликвидација и
  • изработка на статистички извештаи?

Имате една година искуство?
 
Пријавете се најдоцна до 15.01.2017 година.

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива